>Architekci/Biura planowania - serwis >> Kryteria ekologicznego umacniania nawierzchni
  Kryteria ekologicznego umacniania nawierzchni

  .:: Powrót ::.
Decydujące kryteria ekologicznego umacniania nawierzchni

1. Pozytywne oddziaływanie na naturalny obieg wody
 • decentralne przesiąkanie wody opadowej do gruntu bez potrzeby odprowadzania jej do kanalizacji 
 • nie ma potrzeby tworzenia centralnego systemu odprowadzania wody opadowej, dzięki czemu zmniejszają się koszty budowy
 • wykorzystanie dotacji państwowych i zmniejszenie kosztów budowy.
 • zmniejszenie kosztów związanych z opłatami kanalizacyjnymi, oszczędność kosztów dodatkowych
 • wpływa na regulację  stanu wód gruntowych  i zapobiega lokalnym podtopieniom
 • Materiały nie kumulują ciepła, dzięki temu mają  korzystny wpływ na lokalny klimat  
2. Optyczne oddziaływanie na otoczenie
 • Otoczenie domu przypomina tereny parkowe, wpływa pozytywnie na samopoczucie, ułatwia relaks.
 • naturalne materiały oddziaływują kojąco w przeciwieństwie do "zabetonowanych".
3. Ułatwia planowanie
 • Dzięki przestrzeganiu wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, szybciej można uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę
 • Poprawia stosunek biologicznie czynnej do powierzchni zabudowanej.
 • Optymalne wykorzystanie najmniejszych powierzchni w dużych aglomeracjach
 • Zwiększenie powierzchni terenów zielonych
 • Możliwość wykorzystania na obszarach chronionych
Sitemap