>Architekci/Biura planowania - serwis >> Materiały poprawiające przepuszczalność  nawierzchni.
  Materiały poprawiające przepuszczalność  nawierzchni.

  .:: Powrót ::.

Materiały mające zastosowanie do tworzenia przepuszczalnych nawierzchni


Nawierzchnie z decentralnym, naturalnym systemem przepuszczającym wodę mają ogromne możliwości wykorzystania, głównie przy tworzeniu terenów o nawierzchni nie przepuszczającej wody.


Nawierzchnie tłuczniowe w różnych wariantach  idealnie nadają się do tworzenia ciagów pieszych (ścieżki piesze, nawierzchnie wypoczynkowe i sportowe, drogi parkowe oraz otoczenie domu).

Nawierzchnie żwirowe i łupkowe, nadają się na jezdne nawierzchnie bez dużego obciążenia ruchu.(np. drogi przeciwpożarowe, parkingi zewnętrzne w centrach handlowych)

Nawierzchniami jezdnymi, również dla ciężkich samochodów są m.in. nawierzchnie tłuczniowe, bruk szczelinowy, kamień porowaty, betonowe płyty oraz kratki trawnikowe z tworzywa sztucznego (parkingi i wjazdy, drogi osiedlowe)

Poniższa tabela przedstawia przydatność przepuszczalnych systemów umacniania nawierzchni w zależności od ich przeznaczenia


Wskazówki w literaturze:
Leitfaden zum ökologisch orientierten Bauen, Umweltbundesamt 3.Auflage, C.F. Müller Verlage Heidelberg 1997 ISBN 3-7880-7521-x Arbeitshilfe Umweltschutz in der Bebauungsplanung, Bunzel/ Hinzen/Ohligschläger, Bauerverlag, Wiesbaden Berlin 1997 ISBN 3-7625-3366-0

 

Porównanie wartości przepuszczalności poszczególnych materiałów do umacniania nawierzchni:

1.nawierzchnie nie przepuszczające wody:

 • powierzchnie dachowe > 3° kąta nachylenia
 • nawierzchnie betonowe
 • nawierzchnia bitumiczna
 • powierzchnie dachowe < 3° kąta nachylenia
 • dachy żwirowe
 • zazielenione powierzchnie dachowe, ekstensywne powyżej 10 cm grubości struktury
 • 1,0
  1,0
  1,0
  0,8
  0,5
  0,3
  0,5

  nawierzchnie częściowo przepuszczające wodę lub takie, które ją ciężko odprowadzają

 • kostki betonowe, kamienne, ułożone w piasku lub szlace
 • nawierzchnie brukowe z udziałem szczelin > 15 %
 • mawierzchnie tłuczniowe
 • nawierzchnie sportowe z drenażem, np.
 • nawierzchnie z tworzywa sztucznego, sztuczna trawa
 • nawierzchnie posadzkowe
 • nawierzchnie trawiaste
 • 0,7
  0,6
  0,5

  0,6
  0,4
  0,3

  3. nawierzchnie przepuszczające wodę

 • parki i tereny zieleni
 • nawierzchnie tłuczniowe i szlakowe, okrągły żwir
 • ścieżki ogrodowe z nawierzchni tłuczniowych
 • wjazdy i miejsca postojowe z betonowych krat trawnikowych
 • 0,0
  0,0
  0,0

  0,0

  Wyciąg z niemieckich norm DIN 1986/2 oraz 1995/3

  Sitemap