>Umacnianie nawierzchni kratkami trawnikowymi >> EcoRaster-wykonawstwo terenów zieleni
  EcoRaster-wykonawstwo terenów zieleni

  .:: Wróć ::.


Kratka trawnikowa grysem - nawierzchnia przepuszczalna dla wody
droga gospodarcza - EcoRaster przed wypełnieniem
EcoRaster teren wykonany z gotowo zazielenionych kratek
parking - EcoRaster z różnymi rodzajami wypełnień (daje to inny efekt niż kostka wypełniona trawą)
parking z kratką trawnikową
umocnienie skarpy kratką EcoRaster
ekologiczny parking - kratka EcoRaster
kreowanie nawierzchni - EcoRaster i kostka brukowa
ekologiczny parking - kratka EcoRaster z trawą i grysem
EcoRaster wypełniony grysem - nawierzchnia przepuszczalna dla wody
EcoRaster - nawierzchnia przepuszczalna dla wody
parking bliski naturze
gotowo zazielenione kratki EcoRaster - parking natychmiast gotowy do użytkowania
wjazd do garażu - różne wypełnienia
kratki EcoRaster wypełnione grysem
ekstensywna pielęgnacja - przepuszczalność wody
parking bliski naturze
EcoRaster na poboczu - pełni również funkcję drenażu
drogi przeciwpożarowe - EcoRaster E50
umacnianie brzegów rzek kratką EcoRaster
nasyp tramwajowy zazieleniony z kratkami EcoRaster


Sitemap