>Produkty >> Umacnianie nawierzchni z GeoKratą
  Umacnianie nawierzchni z GeoKratą

GeoMAX Kratka podkładowa

GeoMAX* system kratek podkładowych:
Typy GeoSystemu: GeoSUP * GeoMAX * GeoGROUND

GeoSUP*
Kratka podkładowa*Element
Nowość

element 2m kw
Dla domu & ogrodu
handlu i twórców ogrodów


GeoMAX
kratka do umacniania nawierzchni

do kształtowania krajobrazu, terenów parkowych,
skarp, dróg i ścieżek
elementy o powierzchni ok. 8m kw i większe


GeoGROUND
kratka na podbudowę
innowacyjny system do stabilizacji podbudowy
pod kostkę betonową, kratkę trawnikową,
kamień naturalny, itd.
Pozwala na oszczędność kosztów związanych
z wykonaniem podbudowy do 40%
Sitemap