>Produkty >> Odgradzanie - nawierzchni GalaBorder
  Odgradzanie - nawierzchni GalaBorder

Szersza prezentacja obrzeży GalaBord na stronie:
www.galabord.pl


 
VarioBord AluBord "Rite-Edge"
 
EasyBord45 MultiBord78
 
PondBord T-Bord50


>> Prospekty GalaBord do pobrania w dziale "Prospekty" jako pliki  pdf


System GalaBorder


Obrzeża odgradzające/ Obrzeża umacniające w ogrodzie i architekturze krajobrazowej

Aby odgradzać umacniane nawierzchnie do tej pory stosowano obrzeża z betonu, krawężniki betonowe lub kostkę brukową. Często używany był tylko klin betonowy do przyjęcia horyzontalnego przesunięcia sił w stronę elementu odgradzającego do nie umocnionej nawierzchni sąsiadującej. Siły te powstają na skutek nacisku pojazdu na nawierzchnię jezdną.
Korzystniejszą alternatywą tego rozwiązania jest zastosowanie obrzeży ze stabilnego tworzywa sztucznego takich jak np.: MultiBord78 lub VarioBord45.
Montaż zwyczajowo stosowanych obrzeży betonowych wymaga dużych nakładów czasowo-kosztowych i jest przez to odpowiednio droższy.
Biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny nasze produkty - produkowane z surowców wtórnych chronią złoża żwiru, którego wykorzystuje się do produkcji betonu.
Patrząc ze strony ekonomicznej nasz System GalaBorder można montować przy minimalnym nakładzie pracy bez wykorzystywania dodatkowych materiałów budowlanych szybko i korzystnie cenowo.
Siły ścinające oraz poprzeczne z nawierzchni ułożonych z kostki brukowej są nieproporcjonalnie wysokie. Kotwy stalowe stosowane w ilości do 4 sztuk na bm. na każde obrzeże, które jest bezpośrednio umocowane w żwirowej powierzchni nośnej przyjmują horyzontalne przesunięcie sił i przekładają je dalej do żwirowej powierzchni nośnej.

Porównajcie Państwo sami:

Metoda dotychczasowaMetoda Systemu GalaBorder
Narzędziabetoniarka, wózek widłowy,
taczka, młotek, poziomica,
sznurek, łopata
młotek gumowy, sznurek
poziomica, nożyce, łopata
Materiałyobrzeże, żwir,
cement, wodaciężarówka
MultiBord78, kotwa
Nakład
czasowy
mieszanie zaprawy
betonowej, czas schnięcia
zakładanie szyny ściągającej,
załadunek i rozładunek
ciężarówki
oszczędność czasu do 70%
nie trzeba mieszać zaprawy,
zakładać szyny ściągającej,
oczekiwać na wyschnięcie betonu
Demontażtrudny i czasochłonnyszybki i łatwy


GalaBord-System-kalkulacja


Dotychczasowa metoda - betonowe krawężniki
Koszty:
- wykopanie ziemi pod betonowy fundament:
0,16m x 0,28m = 0,05m3/mb x ...zł =
- dostarczenie i zamontowanie betonowego krawężnika = ok. .....zł
Koszty materiałowe - beton - przy minimalnych niezbędnych ilościach
Fundament + krawężnik
0,18 m x 0,10 m = 0,02 m3/mb
0,20 m x 0,10 m = 0,02 m3/mb
Razem = 0,04 m3/mb x .............zł = .............zł/mb
Całkowity koszt przedsięwzięcia: ok. ...........zł/mb


Pracochłonny sposób, wysokie koszty.
Trzeba zbudować fundament betonowy (szalunki, zagęszczanie betonu...)
Nie ma możliwości tworzenia łuków, brak elastyczności.
Ten sposób, bardzo często stosowany ze względu na dość niskie koszty wykonania, nie jest szczególnie polecany do ogradzania nawierzchni.
Betonowy klin nie będzie miał nigdy regularnego kształtu i horyzontalnego przesunięcia, przez co nie stanowi podpory dla kostki brukowej. Nie spełnia zatem swojej funkcji. Betonowy klin nie jest w żaden sposób przymocowany do podłoża.
Wprawdzie zużycie betonu jest niewielkie, ale czas wykonania długi. Podczas budowy masa szybko wysycha i twardnieje. Beton może być nakładany jedynie za pomocą kielni, przez co nie ma odpowiedniego zagęszczenia - zła jakość.Ogradzanie nawierzchni za pomocą obrzeży GalaBorder

Komplet z kotwami mocującymi obrzeże do nawierzchni.

-dostawa
-ułożenie
-przymocowanie

Całkowity koszt przedsięwzięcia: ok. zł/mb


System Gala-Border jest stosowany szczególnie:

 • wszystkich rodzajów kostki klinkierowej i brukowej
 • trawników i kratki trawnikowej (płyt trawnikowych)
 • zakładania ogrodów skalnych i terenów krzaczasto-drzewiastych
 • nawierzchni piaszczystych i żwirowych
 GalaBorder o wysokości
od 38-45 mm dla
układanych nawierzchni
o wysokości poniżej 50 mm
 GalaBorder o wysokości
od 60-140 mm dla
układanych nawierzchni
o wysokości powyżej 50 mm do 210 mm


Główne zastosowania:
 • tworzenie ogrodów i elementów małej architektury
 • ogrody skalne (skalniaki) i zieleńce
 • odgradzanie grządek
 • budowa dróg z bruku, kratki trawnikowej itp.
 • umacnianie ścieżek rowerowych i ciągów komunikacyjnych pieszych
 • placów sportowych i podbudowy dla placów do jazdy konnej
Zalety:
 • szybki montaż i pewne połączenia wszystkich części ze sobą
 • łuki do kąta 90 , formy koliste są możliwe bez utraty stabilności
 • umocnienie kotwami stalowymi lub gwoździami stalowymi
 • możliwość demontażu i wykonania przeróbek
 • możliwość sztaplowania (małe powierzchnie magazynowe) i korzystny cenowo transport
 • praca z profilami jest lżejsza, szybsza i czysta
 • obrzeża posiadają uchwyt dla kabli i węży gumowych (MultiBord i VarioBord)
 • szybsza i mniej uciążliwa praca
 • oszczędność czasu przy planowaniu (patrz wskazania budowlane)
 • po demontażu ponowna możliwość użycia lub jako surowiec wtórny
Instrukcja montażu:
 • Zagęścić nawierzchnię.
 • Gwoździe/kotwy umieścić w otworach. Ilość stosowanych gwoździ/kotw na mb w zależności sposobu układania(linie proste lub łuki) 2-5 szt./mb. W przypadku większych obciążeń obrzeże umieścić w betonie. Kotwy stalowe używać w przypadku twardego podłoża, w innym przypadku stosować kotwy z tworzywa sztucznego.
 • Wykonując łuki i półkola należy rozciąć dolną ramę w odpowiednim miejscu.
 • Wykonując koło z jednej sztuki (1mb) należy rozciąć dolną ramę we wszystkich punktach i złączyć obydwa końce obrzeża razem.
 • Obrzeże powinno znajdować się zawsze minimum 50 mm poniżej górnej krawędzi ułożonej nawierzchni, np.: w przypadku ułożenia kostki o wysokości 60 mm oraz 40 mm warstwie podłoża obrzeże zakładać bezpośrednio na warstwie żwirowej powierzchni nośnej. Profil montujemy wzdłuż osi podłużnej i poziomej na odpowiedniej wysokości na żwirowej warstwie nośnej. Podsypką zasypujemy wewnętrzną część profili. Za pomocą łaty planującej ściągamy nadmiar podsypki przesuwając łatę po górnej krawędzi obrzeża.
AluBord "Rite-edge" wysokość od 100 mm

Wyczerpujące informacje dotyczące ekskluzywnego produktu "AluBorder100&140" otrzymają Państwo na stronie www.rite-edge.pl

Aluborder


AluBorder "Rite-Edge" - kształtowanie obrzeży
GalaBorder-System= AluBord "Rite-Edge"
AluBord100- ekskluzywny design
AluBorder - kształtowanie obrzeży
AluBord - teleskopowe połączenie
AluBorder -urządzenie do kształtowania AluBorda
AluBorder -wyginanie
Litery i Kształty
magazyn AluBorda "Rite-Edge"
AluBorder 45 mm wysokości do gięcia
AluBorder -aluminiowe kotwy mocujące

GalaBorder- System
"Obrzeża Tworzywowe"


opakowanie dla marketów budowlanych i ogrodniczych
paleta z pakietami 4x1 m
MultiBord 78 uniwersalny - superstabilny
MultiBord 78 - the Best
VarioBord- wykonywanie ogrodzeń
VarioBord 60 do siatek ochronnych
Horti-Kratka Trawnikowa odgrodzona obrzeżem MultiBord
GalaBorder - prezentacja targowa
EasyBord45
Kotwa Tworzywowa
MultiBord 78
Pondbord 160
Kotwa Stalowa
T-Bord 50
VarioBord 38
VarioBord 45
VarioBord 60


Sitemap