>Produkty >> Idea HortiGreen
  Idea HortiGreen

ekologiczna & zazieleniona & jezdna
z naturalnym wsiąkaniem wody do gruntu


                           ... HortiGreen
 umacnianie nawierzchni

kratką trawnikową oraz kształtowanie nawierzchni przy pomocy obrzeży GalaBord

zazielenionaHorti bylinami oraz trawą

"Zielona droga"

HortiGreen

Nowy bliski natury system umacniania nawierzchni


firmy HortiPlast

... aby lepiej służyć środowisku


Idea systemu umacniania nawierzchni HortiGreen:

dla architektów / biur projektowych - firm wykonawczych - inwestorów

System umacniania nawierzchni HortiGreen składa się z następujących komponentów :

A . Kratek trawnikowych do umacniania nawierzchni i obrzeży do odgradzania nawierzchni

1. kratki trawnikowe z tworzywa sztucznego 2. obrzeża kształtujące i odgradzające nawierzchnię z tworzywa sztucznego sztucznego/lub aluminium

B. Produkty wypełniające kratki trawnikowe

1. mrozoodporne byliny np. Sedum, Sempervivum ( patrz przykłady w Galerii ) 2. żwir - grys w wielu różnych wariantach 3. kora 4. trawa 5. specjalny materiał wypełnieniowy, np. na scaloną powierzchnię drogi 6. Substrat - specjalne podłoże indywidualnie dobrane do rodzaju obsadzenia , np. grządki z ziołami

Wyjściowa sytuacja:
Umacnianie nawierzchni z wykorzystaniem jezdnej i umożliwiającej naturalne wsiąkanie wody kratki trawnikowej, jest na przełomie ostatnich lat coraz bardziej popularne dzięki nowemu ustawodawstwu. Przy tym firmy wykonawcze najchętniej przyjmują zlecenia nie wymagające zazielenienia, gdyż jego wykonanie i związane z tym dodatkowe koszty są zbyt ryzykownym przedsięwzięciem. Jednak zainteresowanie zazielenionym i jezdnym systemem umacniania nawierzchni sukcesywnie wzrasta. Jedną z najważniejszych grup docelowych w tym temacie są prywatni inwestorzy, którym bardziej od tradycyjnych rozwiązań z betonu lub kostki brukowej podobają się zazielenione, estetyczne wjazdy do garaży lub podwórka. Do tego trendu porównywalny jest również wzrost zainteresowania zazielenionymi dachami garaży lub domów.
Dla firm wykonawczych wykonanie małych powierzchni związane jest często z wysokimi nakładami pracy i kosztów (często koszty dojazdów i dostarczenia materiałów są wyższe od kosztów robocizny).W państwach sąsiadujących, szczególnie w krajach z gorącymi letnimi miesiącami - tą niszę rynkową wykorzystali producenci i co roku wysyłają tam ogromne ilości gotowych, zazielenionych kratek trawnikowych.
Do zazielenienia wykorzystuje się najczęściej trawę lub Sedum/ Sempervivum.
Znaczną pomocą pozwalającą na oszczędność pracy oraz zmniejszenie kosztów przy umacnianiu nawierzchni, takich jak kostka brukowa, drogi, drobna architektura ogrodowa, jest zastosowanie obrzeży GalaBord. Obrzeża te wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium są alternatywą do dotychczas stosowanych i rozpowszechnionych krawężników betonowych. Dzięki tym rozwiązaniom otwierają się przed nami całkiem nowe i bliskie natury możliwości tworzenia, wykorzystywane w ogrodnictwie oraz budownictwie.
Przykładem zastosowania obrzeża GalaBord są ronda, które można obsadzić roślinami w nowy interesujący sposób, np. wykonując litery i napisy z obrzeży aluminiowych, obsadzone wewnątrz bylinami z gatunku Sempervivum. Kompozycję mogą uzupełnić niezwykle interesujące kamienie ozdobne.

Jakie korzyści osiąga inwestor dzięki zastosowaniu zazielenionych kratek trawnikowych HortiGreen oraz obrzeży?

1. jest najczęściej mniej kosztowne, niż samodzielne wykonanie gotowej nawierzchni
2. niskie ryzyko w przeciwieństwie do samodzielnego wykonania, trwającego 4 tygodnie aż do osiągnięcia efektu uzyskanego przy zastosowaniu gotowego zazielenienia, szczególnie w sezonie urlopowym pielęgnacja jest niezwykle uciążliwa.
3. optymalnie dobrany substrat pozwala długo cieszyć się np. estetycznym wjazdem.
4. możliwość wyboru odpowiedniej lokalizacji już przy zamówieniu
5. system obsadzenia roślinami składa się z elementów-kratek, które można dowolnie komponować
6. wykorzystanie dotychczas nieznanej możliwości tworzenia własnego terenu
7. Z ideą HortiGreen inwestor oszczędza czas, pieniądze oraz ma możliwość estetycznie tworzyć i realizować własne projekty

Jakie korzyści osiąga wykonawca?

A. Kratki trawnikowe HortiGreen

1. Zdecydowanie ułatwia planowanie budowy, szczególnie w szczycie sezonu.
2. Zmniejszenie ryzyka związanego z otrzymaniem ostatecznej zapłaty od klienta.
3. Fachowe wykonanie, przy czym przy układaniu można skorzystać z pomocy samego inwestora lub pomocników
4. Bez nerwów związanych z pielęgnacją zazielenionego terenu, np. kiełkowaniem i wzrostem roślin
5. Możliwość realizacji większej ilości zleceń przez ten sam personel

B. Odgradzanie nawierzchni system GalaBord

1. Korzystne cenowo wykończenie nawierzchni z kratki trawnikowej.
2. Szerokie zastosowanie także do kostki brukowej oraz przy obsadzaniu nawierzchni - do odgrodzenia grządek bylin, trawników, nawierzchni kamienno-żwirowych itd.
3. Możliwość tworzenia niepowtarzalnych kompozycji, np. rondo, inicjały itd. za pomocą uniwersalnych obrzeży. Kompozycje te mogą być następnie obsadzone roślinami, np. Sempervivum itd.


Sitemap